Социална и емоционална интелигентност, чрез спорт

Пролетта на 2022 г., младежи от Габрово участваха в работилници, за развитие на социална и емоционална интелигентност. С инструментите на неформалното образование (учене чрез правене) младите хора разбраха връзката между спорта и емоционалната интелигентност. Обсъдихме комбинацията от емпатия, поведение, умения за слушане, внимателност, управление на конфликти, умения за социална интелигентност, умения за работа в екип, разглеждане на причинно-следствената връзка, праг на толерантност, социални компетентност и когнитивна компетентност.

Работилниците, се проведоха след практическата фаза – отборни спортове, за изграждане на емоционален самоконтрол, емпатия, умения за слушане, умения за работа в екип, праг на толерантност, социална компетентност и когнитивна компетентност.

Чрез активностите насърчихме включването. Спортът се превърна в универсален език, способен да разруши различията.

Спортните дейности и работилниците повишиха самочувствието на учениците и насърчиха включването. Спортът се превърна в универсален език, способен да разруши различията.

 

Източник: http://eucenter.net/bg/news/deynosti-za-razvitie-na-socialna-i-emocional...