Атестационна карта за оценяване на директори, учители и възпитатели

Тези дни изглезе проекта за атестационна карта за оценяване на директори и учители по Закона за предучилищното и училищното образование. На всеки 4 години педагогическите специалисти ще бъдат атестирани от атестационна комисия. В проекта на атестационна карта са посочени областите на професионална компетентност, които ще бъдат оценявани. Всяка една от оценяваните области на компетентност ще носи определен брой точки, като максималният сбор от оценката на всички компетентности е 100. Критериите за оценка, определени от образователната институция, ще бъдат 10, като общият брой критерии от областите на компетентности е 40.

Точките ще се сформират на следния принцип -  75% тежест ще имат точките дадени от атестационната комисия, а останалите проценти ще бъдат формирани на база направената самооценка.

Точките в крайната оценка ще бъдат приравнявани  към пет степенна скала: 

  • Образцово изпълнение;
  • Надминава изискванията;
  • Отговаря на изискванията;
  • Отговаря частично на изискванията;
  • Съответства в минимална степен.

Оценката от атестирането ще влияе на кариерното развитие на пеагозите, ще се изготвят препоръки за повишаване на квалификацията им и ще служат за поощряване на атестирания педагогически специалист. Педагог, който е получил ниска оценка ще получи една година подкрепа и ще му бъде назначен ментор . Ако след тази една година, атестационната му оценка е отново ниска, той трябва да бъде освободен от длъжност.

Повече информация за "Промени в училищната стратегия и новите изисквания за 2016г. Инструменти за оценка  - проект атестационна карта" можете да научите от 19.04 до 21.04.2016 на семинара организиран от Институт по качество в образованието в гр. Хисаря. Подробности за семинара можете да научите ТУК

За автора