Годишна литературна награда на „Литературен вестник" за млад автор.

Годишна литературна награда на „Литературен вестник" за млад автор.

Краен срок: 1 март 2016 г.

Литературен вестник обяви годишен конкурс за млад автор. В конкурса могат да участват автори до 35-годишна възраст, които нямат издадена печатна или електронна книга. За участие в конкурса се приемат непубликувани текстове в два раздела: „Поезия" и „Белетристика". В раздел „Поезия" трябва да се изпращат цикъл стихотворения (между 15 и 20 поетични текста), а в раздел „Белетристика" – откъс от книга (роман или разказ/и с общ обем между 15-20 стандартни страници).

Повече информация можете да получите на адрес :

https://litvestnik.wordpress.com/2015/07/14/годишна-литературна-награда-на-лите/

За автора