Изграждат портал „Национална педагогическа мрежа"

Национален център за информация и документация дава 220 000 лева за изграждане на информационен портал „Национална педагогическа мрежа"

Обявената поръчка за изработка на портала обхваща проектиране, разработка и внедряване на информационен портал, който да предлага:

 • единен вход към широк диапазон от различни видове услуги, информационно съдържание и систематизирани препратки към други източници, необходими за повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти чрез формално обучение в системата за повишаване на квалификацията;

 • методология и технология за структуриране и индексиране на информацията по различни критерии, съчетана с възможности за пълнотекстово търсене, с цел максимално богати възможности за преглед по области и раздели, както и за търсене по по-сложни комбинации от критерии;

информация за над 350 обучителни институции с техни актуални курсове и програми, както и информационна връзка с тях за регулярно публикуване на техни материали (програми и информационно съдържание);

• възможности за създаване на потребителски профили и персонализирано съдържание за над 90 000 потенциални потребители на портала – педагогически специалисти;

информационни услуги по изготвяне на тематични подбори по теми, които ще бъдат заявявани от потребителите и изпълнявани от НАЦИД;

• функционалности по поддържане на специализирани блогове и форуми за педагогическите кадри, за обсъждане на актуални въпроси и активен обмен на добри практики;

• функционалности за предоставяне на обратна връзка за стратегически и управленски нужди: проучване на нуждите и актуалните проблеми на педагогическите кадри, събиране на статистики за използваемостта на материалите и активността на потребителите.

В обхвата на проекта е включена и миграция на данни от наличната в НАЦИД специализирана педагогическа библиотека.
Повече за поръчката можете да видите ТУК

За автора