Реформи в предучилищното образование. МОН изнесе проекта на образователния стандарт.

Играта в детските градини става основно средство за постигане на умения и знания. В тях вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят, няма ясла.

Това е заложено в проекта на държавен образователен стандарт за предучилищното образование, който днес бе представен в Министерство на образованието и науката.  Стандартът е предназначен за учителите и директорите на детските градини и покрива възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в училище. Документът разписва необходимите умения, които децата трябва да придобият във всяка възрастова група, за да могат да постъпят готови в първи клас. Целта на този стандарт е изграждането на щастливи, мотивирани и уверени в собствените си възможности деца, коментира зам.-министър Диян Стаматов пред журналисти в МОН. Документът включва и мерки за утвърждаване на българската национална идентичност. 

Със стандарта се въвеждат направленията в детските градини. Те са паралел на предметите в училище, посочи Стаматов. Той обясни, че в направлението „Математика“ за децата на 3 години означава да различават „малко“ и „много“, а на 5 години вече трябва да могат свободно да броят. Направленията – „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и „Физическа култура“ кореспондират с предметите, които се изучават в първи клас и подготвят децата за училище. Стандартът задава и минималния брой занимания по всяка дисциплина седмично.

Нов момент в стандарта има и при видовете организация на предучилищно образование - освен целодневна и полудневна, се допуска почасова и самостоятелна организация. Целодневната организация продължава не повече от 10 часа, полудневната е в рамките на 6 часа, а почасовата организация предлага възпитание, социализация и обучение на детето между 3 и 5 часа дневно.

След влизането в сила на този стандарт от 1 август в детските градини ще могат да бъдат записвани и деца на 2-годишна възраст. Детето има право да постъпи целогодишно не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 3 години.

Проектът на Наредба за предучилищното образование и приложенията към него можете да видите по долу в линковете.

Приложения към чл. 27, ал. 2

Източник: mon.bg

За автора