Втори средношколски фестивал „Дъга над Дунав" – Видин, 2016 г.

Втори средношколски фестивал „Дъга над Дунав" – Видин, 2016 г.

Краен срок: 10 май 2016 г.

Организатори: Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" – Видин, РИО Видин, Община Видин и Областен информационен център – Видин Цел: Популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи от поречието на река Дунав Тема: Река Дунав – памет европейска!

Допуска се участие на средношколци, които творят в клубове и школи към средни училища, Младежки информационно- консултантски центрове (МИКЦ), Центрове за работа с деца, Читалища, НПО, културни центрове и др. Възраст на участниците: 14 + (ученици от 8-ми до 12-ти клас).

Творческите екипи се представят и състезават в следните тематични категории, представящи населени места, обекти и традиции по поречието на река Дунав: А. Фотография Б. Мултимедия В. Изобразително изкуство

Повече информация може да получите на адрес:

http://pgaz.org/bg/sastezaniya_competitions/daga_nad_dunav_rainbow_over_the_danube_vidin_2016_g.435.html

За автора