За измамна схема алармираха от НПО портал

За измамна схема за пререгистриране на неправителствени организации в регистър, за да се зачитат за "активни" алармира NGObg

Последно описаната схема е следната: хора, участващи в управлението на НПО, получават обаждане по телефон, с което им се предлага да им се изпратят документи, които организацията да попълни след което ще бъде отбелязана като "активна". Услугата се предлага срещу заплащането на 96 лева чрез наложен платеж. От фирмата, предлагаща услугата, също така се пояснява, че ако НПО не попълни тези документи, организацията ще бъде заличена от регистъра, без да е ясно какъв точно е този регистър.

БЦНП съветва всички организации с нестопанска цел да бъдат внимателни и да НЕ предприемат действия по заплащане на парични суми на нелегитимирани лица. Към настоящият момент българското законодателство НЕ предвижда вписване на НПО в регистър, който да ги определя като "активни" или "неактивни". Подобни регистри могат да бъдат създавани и да съществуват, но вписването в тях е по желание на самата организация и не е обвързано със законови задължения. 

Източник: Български център за нестопанско право

За автора