Активна стая. Внедряване на тренингови форми на работа.

Обучението разглежда елементите за излизане на децата от фаза на безразличие и техники за създаване на интерес в най - малките. Учене чрез сътрудничество и взаимопомощ. Игрови технологии в педагогическия процес на детската градина. Техники за справяне с проблемни звена.  Интегриране на проблемни звена и контрол над рискова критична маса.  

Обучението предвижда разглеждането и усвояването от учителите на техники за изграждане на умения, знания, основни линии на поведение в децата, чрез игрови модели. В детайли се разглежда системата за индикация за постигнати резултати и самите модели за обучение, в зависимост от типовете групи и деца. Целта на модула е да покаже методи за изграждане на силен характер в децата, методи за повишаване на мотивацията и самомотивацията при работа по задача, самоконтрол, упоритост.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за  педагогически колективи, и ръководители проекти.