Ефективна работа в екип. Методи за развитие на педагогически колективи.

Обучението разглежда иновативните методи за създаване на ефективни звена, техники за управление и контрол на екипи и проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в системата.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.  

Обучението е подходящо за педагогическ колективи, класни ръководители и ръководители проекти.