Хигиена и опазване на околната средата и методи за възпитание на децата.