Иновации в техниките за мотивация

Обучението разглежда иновативните методи и техники за мотивация, техники за изграждане на  социална и емоционална интелигентност в учители и ученици. Методи за въздействие в и извън училищната система. В детайли се развиват техниките за мотивация на екипи, справяне с "проблемни" ученици,  отпадането от училищна среда  и новите техниките за изграждане на умения спомагащи за тяхното социално, емоционално и кариерно израствеане.

Обучението насочва как съвременния лидер, използва иновативните техники за мотивация, как да изгради социална и емоционална интелигентност сред своите ученици и създаде среда на доверие.

Практическа насоченост.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогическ колективи, класни ръководители и ръководители проекти.