Иновации в техниките за мотивация на деца и ученици

Обучението разглежда мовите подходи за мотивация, избор на мотивационна техника в зависимост от характера на групата, начините за достигане на ангажираност, методи за пречупване на маса и създаване на устойчиви звена за изграждане на трайни конуникационни канали и генериране на положителни резултати. Техники за изграждане на емоционални връзки (транферни канали). Методи за създаване на положителна перспектива.

Мотивация изградена на основата на социална и емоционалната интелигентност и защо трябва да развиваме тези интелигентности в учениците. В детайли са разработени методи за мотивация чрез  използване на SIEI лидерство, изграждане на знания и умения от нов тип, използвайки техниките за изграждане на SIEI. Техники за мотивация и изграждане на самомотивационни умения в учениците. Методи за създаване на последователи Създаване и запазване на позитивна среда и ефективни мотивирани звена. Изграждане на мотивационни канали и развиване на умения в учениците за устойчивост на усвоените знания и умения.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.