Използване на интернет като начин на комуникация с работни групи, родители и общности.

Обучението разглежда начините за използване на интернет платформи, създаване на работни групи, работа в социални мрежи и игрови технилогии, като методи за учене. 

  • Как да използваме социалните мрежи като начин на комуникация?
  • Как да презентираме своите дейности и мероприятия чрез интернет?
  • Кои канали за комуникация да използваме?
  • Как да бъдем интересни и докъде са границите за нашето лично ространство в интернет?
  • Как да изградим информационен канал отделно и в общото цяло на социалната комуникация на училището?

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогически колективи, класни ръководители и ръководители проекти.