Мениджмънт на отношенията в класа.

Обучението разглежда иновативните методи за създаване на екип, техники за управление на дисциплината, изграждане на проектни групи, фасилитация, контрол над конфликни елементи, контрол върху бариерни звена, техники за създаване на положителни емоционални провокатори и създаване на канали за обратна връзка в класа. Учителя, като мотиватор, фасилитатор и ментор.

Изграждане на доверие и създаване на последователи. Изграждане на доверие сред лидерите на мнение в класната стая. 

Практическа насоченост.

Обучението е подходящо за управленски екип, педагогическ колективи, класни ръководители и ръководители проекти.