Мениджмънт на отношенията в работна група. Тенденции и технологии за виртуална среда в детската градина

Обучението рзглежда техниките за изграждане и управление на учебни групи. Управление на дисциплината и изграждане на доверие. Подпомагане на учебния процес, чрез съвременни технологии, компютърни инструменти и виртуални игри.

Типови модели за бързо и лесно усвояване на знания от децата. Бариери и справяне със страха от иновациите.

Подготовка на децата за бъдещото образование.  Изграждане на хигиена на използване на техниката.

Изграждане на модели на поведение на децата, имащи отношение към сигурността в информационното общество.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за  педагогически колективи и ръководители проекти.