Развитие на творческото мислене в деца от детските градини.

Обучението разглежда усвояването на техники и модели за изграждане на умения в детето, чрез използването на арт игрови техники и дейности. Съвременни техники за стимулиране на въображението и логическото мислене на децата. 

Целта на модула е да се демонстрират: методите за изграждане на взаимодействие и сътрудничеството в децата, изграждане на ценности, устойчивост, усет към красота, методи за създаване на благоприятна атмосфера, за организиране на комуникация и мотивация, методи за смяна на дейности, мисловна дейност, рефлексна дейност, концентрация и развитие на комуникативни умения.

Като акцент в това обучение е разглеждането на методите за разкриване на заложбите, развитие способностите на децата в стимулираща, позитивна , естетична, функционална и достъпна среда.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.

Обучението е подходящо за  педагогически колективи, и ръководители проекти.