Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Обучение с присъждане на квалификационен кредит.
Обща продължителност: 16 часа
Самооценката. Изискване на МОН, или инструмент за подобряване на работата в образователната институция.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

  • Модул 1: Изготвяне на самооценка, специфики в зависимост от средата по области, критерии, индикатори, скали за оценка;
  • Модул 2: Инструменти за набиране на доказателствен материал. Рамка. Видове одити;
  • Модул 3: Приложимост  и изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Модул 4: Изготвяне на анализ (видове, специфика), оценка на среда, изграждане на процедури за разработване, утвърждаване и реализиране на програми, механизми за развитие на институцията. Атестационни форми;
  • Модул 5: Техники за създаване на вътрешна система за наблюдение, обратна връзка, анализ и вземане на решения за коригиращи действия. Изготвяне на доклади;
  • Модул 5: Мерки за повишаване на качеството.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение, но то ще приключва с издаването на сертификат. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Други обучения свързани със ситемата по качество и инструменти за образователни институции, можете да видите на www.eduset.net