Изграждане на стратегия за управление на риска. Техники за конструктивна трансформация на риска.

Модулно обучение разделено на 3 под групи:

 Основи на управление на риска :

Обучението разглежда основни понятия, изработка на процедури за пълномощия и ангажименти, процеси за управление на риска, видове управление на риск, как да прилагаме на практика управлението на риска , процедури и изготвяне на документи, принципи, политики, план, идентификация на рисковете, карта на рисковетеи др.

 Одити:

Разглежда в детайли методи за изграждане на система за вътрешен одит в съвременното учебно заведение.

 Трансформации на риска:

Обучението включва конструктивната трансформация на риска при работа с родители и ученици, конструктивна трансформация на риска чрез инструменти на съвременния образователен мениджмънт. Изграждане на положителна работна среда чрез SIEI лидери.

Практическа насоченост. Към всеки модул могат да бъдат предвидени допълнителни консултации за реалното разработване на процедури за управление на риска.

Обучител: 
инж. Калина Христова