Изграждане на стратегия за развитие на учебно заведение.

Обучението разглежда стратегията като основен приоритетен документ за развитие на училището. Управление на риска. Управление на промяната. Управление на кризи.

Детайлно се обръща внимание на видове стратегии, функционалните правила и политики, управлението на риска, управлението на промяната и управлението на кризи, като елементи на стратегията. Документална обезпеченост на стратегията и техники за реация при възникване на изменения от зададени параметри.

При обучението се прилагат техники съобразени с необходимостта на учебното заведение и се изготвят индивидуални планове, стратегия, изготвят се индивидуални рискови фактори и матрици на удовлетвореност.

Разглеждат се иновативните техники и политики за управление на процесите в системата.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации за реалното разработване на стратегии.