Разработване и управление на проекти

Обучението разглежда техниките за написване на проект, ролята на ръководителят на проекти, стандарти и модели за управление на проект, стандарта PMBOK, управлението на проекти и прилагането на инструменти и техники върху проектните дейности, как да бъдат постигнати целите на изискванията към проекта. В детайли се разглеждат сферите на контрол върху проекта а именно::

1. Управление на интегритета в проекта

2. Управление на обхвата в проекта

3. Управление на времето в проекта

4. Управление на цената в проекта

5. Управление на качеството в проекта

6. Управление на човешките ресурси в проекта

7. Управление на комуникацията в проекта

8. Управление на риска в проекта

9. Управление на снабдяването в проекта

10. Управление на етичния кодекс в проекта

Практическа насоченост.

Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации при реалното разработване на проекти.

Обучението е подходящо за управленски екип, класни ръководители и ръководители проекти.