Създаване на имидж на учебното заведение.

Обучението разглежда техниките за изграждане на имиджова стратегия ориентирана към медии, родители, ученици и местни общности.

В детайли се разглеждат модели на взаимодействие, изграждане на комуникациона политика, методи за изграждане на канали за взаимодействие и техники за създаване на постоянно надграждащи се положителни емоционални имиджови провокатори. Основни техники за създаване на последователи и поддържане на положителни нагласи в учители, ученици, родители и мастна общност.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации