13 техники "Извадете по един лист.."

снимка на инж. Калина Христова

...или 13 забавни техники за оценка, които можете да прилагате всеки ден

Спомнете си годините когато бяхме ученици. Аз лично ненавиждах израза " Извадете по един лист... днес ще правим контролно" Стреса беше невъобразим.

Понякога е по-трудно даден материал да се усвои, особено ако разполагаме с кратък период от време. Крайната цел на обучението е разбиране. Когато преподаваме се надяваме учениците да разберат и усвоят материала. Дойде ли време за контролно, теста е не само за нашите ученици, а и за нас самите като учители. Това е момента в който разбираме дали сме си свършили работата качествено.

Следващите техники за оценка и обратна връзка, можем да прилагаме всеки ден. Тяхната задача е не само да ни даде информация за достигнати нива на знания, но и да изгради в ученика изпитна култура. Прилагани често, тези техники могат да неутрализират стреса от внезапните "контролни". Изпитната част става част от процеса и се възприема като игра, в която няма наказани. Приложими са не само за пряката работа с учениците, но и при разработването на дизайна на съответния урок.

1. Отворен въпрос, на който получавате отговора писмено/говоримо

 Избягвайте въпроси, на които отговора е сведен до "Да / Не"

За да помогнете на своите учениците задавайте отворени въпроси, които изискват подробен отговор. Този отговор можете да получите както писмено така и говоримо. В статията 50 въпроса към учениците разгледах какви могат да бъдат тези въпроси. Всеки един от Вас е компетентен, в това което преподава и набора от отворени въпроси не би затруднил никого.

2. Приложимост

Накарайте учениците, да намерят приложение на наученото и да го споделят в последните пет минути от часа. Учениците трябва да се позоват на урока и да напишат това, което са научили. Помолете ги да помислят как виждат приложението на този материал в бъдеще. Може това да е тип домашна работа.

3. Използвайте викторини

Дайте кратка викторина в края на урока, за да проверите ниво  разбиране.

4. Помолете учениците да обобщят

Има ученици, които не могат да обобщават или перифразират важните понятия и уроци. Започнете постепенно да работите с всички, целта е всеки един да бъде научен на обобщава. Това може да стане по различни начини - като актьорска игра, като рисунка, като стих и др.

5. Карти "Въпрос"

Карти "Въпрос", представляват малки картончета ( не листи), на които всеки от едната страна написва въпроса, а от другата отговора. Такива картончета се подготвят за всеки нов урок. Събират се картончетата в купа или кутия, проверяват се за истинност пред целия клас и в последствие можете да ги използвате за изпитване. Примерно казвате на някой да си изтегли картонче и да отговори. Може да допуснете, този който го е писал да му помогне, но без да чете в картончето. Така целия клас чува, забавно е, допускате подсказване и гарантирано ако го правите всеки час, на случаен принцип, може да изтеглите въпрос от преди два месеца. Пишете картончета при всеки нов урок, а в края на всеки час, изпитвайте по един ученик. Можете периодично да сортирате въпросите от кутията по важност и там да останат само възлови теми, важни акценти от материала или ключови въпроси. Може периодично да сортирате картончетата с целия клас.

6. Мястото на знаещия

Един бърз и лесен преглед на знанията учениците може да се постигне след като зададете въпрос и накарате тези, които знаят отговора да придвижат до определено място в класната стая. Примерно: "Който знае какво е валентност да мине от ляво на дъската, а тези които не знаят от дясно". После кажете на тези които не знаят да седнат. Задайте следващото задание: "Който знае определението за валентност в ляво, другите в дясно... Тези, които не го знаят да седнат. От тези които останат изберете един да го каже на останалите." и пр. Можете да зададете свързани с темата въпроси ....и...честито. За по малко от 10 мин. изпитахте целия клас, а те се забавляваха.  Можете да изчетете въпрос и да разделите класа на 4 групи в 4 - те краища на класната стая според типа отговор "Напълно съм съгласен", "Категорично не съм съгласен", "Съгласен съм донякъде," и "Аз не съм сигурен.". Интерпретации може да има всякакви, стига да искате да Ви бъде забавно.

7. Задайте въпрос "капан"

На учениците се дава възможност преди Вие да преподадете новия урок, те да Ви зададат въпрос, на който Вие да отговорите. Ако някой зададе въпрос, на който Вие не можете да отговорите и е по темата, получава една оценка отгоре, над тази която е заслужил при изпитване. Така карате всички да прочетат и да потърсят интересни и любопитни факти.

8. Един въпрос викторина

Задайте един единствен фокусиран въпрос с конкретна цел, на който може да се отговори в рамките на една минута или две. Накарайте учениците да ги напишат за време. Ако се справят, подгответе им награда.

9. Сократ семинар

Учениците си задават въпроси един на друг по даден въпрос, избрана тема, урок или абзац. Въпросите инициират разговор, който продължава с поредица от отговори и допълнителни въпроси. Учениците се научават да формулират въпроси, като в дискусията се достига до ново разбиране и вникване в материята.

10.    3-2-1 Старт

Студентите обобщават, какво са научили, като отговорят в следния ред към края на урока: "3) неща, които сте научили от днешния урок"; "2) неща, за които искат да знаят повече "; и" 1) въпрос, които имат". Играта - изпит стимулира ученика да вниква във въпроса докато той е преподаван и спомага за процеса на обучение.

11. Оценка тест - игра

Подгответе тест който да е с не повече от 3 въпроса, като отговорите да бъдат кратки и забавни, но да са свързани с урока.

12. Проверете и коригирайте

Задайте на учениците текст или задача, в която има допусната грешка и ги накарайте да я коригират. Кратък текст или задача, задайте време и подгответе награди.

13. Бързо в развитие

Това е техника в която задаваме въпрос на ученика с типов модел "Развитието на____ се изразява с ____ когато ____ защото ____."

Отново задаваме време и поставяме не повече от 3 до 5 въпроса.

Препоръки:

Използвайте разнообразни техники.

Учителите трябва да използват различни техники както за индивидуално, така и цялостно усвояване на умения. Изисква се  цялата група (клас) да покаже разбиране.

Направете материала полезен.

Истинският изпит не е дали някой е отговорил на определен въпрос, а дали има познаване на материя от целия клас и дали са предизвикани нови въпроси по дадена тема. Ако успеете да предизвикате любопитство и интерес в децата те са Ваши. Полезността е едно от нещата, които всички ученици ценят.

Задавайте им въпроси с любов и внимателност.

По често задавайте въпроси от типа на: "Имате ли нужда да спрем и да започнем отначало?" "Кое Ви затрудни" "Има ли неясен термин ?"

Не пропускайте да дадете възможност на всеки ученик да задава въпроси и за стари уроци без значение, че те "трябва" до сега да са го усвоили. Задайте им време, в което ще отговаряте на всичко, без значение от кой урок е въпроса. Кажете им, че това зададено време е "защитено" и могат да питат, без Вие да го вземате в предвид за тяхното оценяване.

Бъдете търпеливи.

Винаги има някой, който не е разбрал или се прави на не разбрал, за да предизвика Вашата реакция. Виждали сме и ще продължаваме да виждаме поредните "тарикати" търсещи внимание сред своите съученици. Истината обаче е, че наистина има деца, които трудно възприемат определени предмети. Не може всички да са добри по Математика или по История. Създадени сме различни и оценката не бива да е поставена на база еталон, а да бъде отражение на развитието и старанието на ученика. Споменах за наказателните двойки и за реакцията на децата, когато са оценени несправедливо. Целта е оценката да бъде инструмент, който да стимулира към усвояване на нови знания, а не наказание, което да унижава и убива стремежа в децата.

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече