7 неща, които успешния директор прави различно

снимка на инж. Калина Христова

В качеството си на директор на училище, всеки един, има своите предизвикателства.Това не е лесна професия. Високите нива на  стрес, работата, за която повечето, не са подготвени, широкия спектър от умения, които трябва да бъдат oвладяни, затруднява и емоционално изтощава човека, поставен на тази длъжност. В неговите ръце е почти всичко, свързано с ученици, учители и родители. Те са главния генератор на решения в училището.

Един успешен училищен дитектор, прави нещата по различен начин. Както при всяка друга професия и в тази, има отговорни лица, които се отличават с широк диапазон от качества и умения, които ги определят като успешни. Повечето директори са в средата на този диапазон. Най-добрите от тях имат остър ум,  лидерска философия , която им позволява да се развива успешно и способността да подпомагат своите служители също да развиват знания и умения. Те използват комбинация от стратегии, които създават в хората около тях желание за себереализация, чувството на експертна общност и силен дух.

Кои са основните елементи, които прилагат тези успешни стратези:

1. Обграждат себе си с добри учители

Наемането на добри и обичани учители прави работата на директора по-лека в почти всеки аспект. Добрите учители са твърди и дисциплинирани. Те комуникират добре с родителите, предоставят на своите ученици качествено образование и мислят за общността, в която работят.

Като директор, Вие искате сграда, пълна с учители, които знаете, че си вършат работата качествено.Искате учители, които да са 100% ангажирани с това да бъдат ефективни. Искате учители, които не само си вършат работата добре, но са готови да отидат отвъд основните изисквания за да гарантират, успеваемостта.

2. Дават пример

Като директор, вие сте лидер, който привлича внимание и интерес. Всеки човек в училището наблюдава, как изпълнявате своите задължения.

Изграждането на репутация е на най-трудната задача, с която трябва да се справите. Почти винаги трябва да първи да пристигате и последнен да си тръгвате от работа. От съществено значение е другите знаят, колко много обичате работата си. Бъдете винаги с усмивка на лицето, поддържайте положително отношение към всички. Това изисква постоянство и е от най - сложните задачи за изпълнение. Бъдете продфесионалист, но същевременно с това уважавайте всички и бъдете човекът, на който всеки един може да разчита. Съчетайте качествена организация с ефективност и комуникация.

3. Мислят извън рамките

Никога не поставяйте ограничения върху себе си и своите учители. Бъдете изобретателни и намерайте нови начини за задоволяване на потребностите, когато възникнат проблеми. Не се страхувайте да мислите извън рамките. Насърчавайте Вашите учители да правят същото. Успешните училищните директори са експерти в решаването на проблемите. Не винаги отговорите идват лесно. Трябва да подхождате творчески, за да набавите нови ресурси, които да отговарят на вашите нужди. Aко възникне голям проблем никога не отхвърляйте идеите или предложенията на друг човек. Напротив, търсете начили и подходи за съвместно справяне със задачите

4. Работят с хората около тях

Като директор, ще се наложи да работите с различни типове хора. Всеки човек има своя собствена индивидуалност и Вие трябва да се подходите с внимателност и да работите ефективно с всеки еин от тях. Най-добрите директори са в състояние да "сканират" хората и да разберат какво ги мотивира. Те стратегически засяват емоционални семена, които в крайна сметка дават плод под формата на успех.
Директорът трябва да работи с всеки участник в общността. Трябва да бъде квалифициран слушател, който цени обратната връзка и има високо развита социална интелигентност. Елемент на социалната интелигентност е качеството да се разпознават промени, нагласи, влияещи звена, рискови елементи и настроения. Директорът трябва да е на предна линия, където работи със заинтересованите страни, и да се стреми да модифицира нагласите и влиянията както сред учителите, така и сред ученици, родители и местна общост от отрицателни в положителни.

.5. Делегират правилно отговорности и задачи

Това да бъдете директор може да се превърне в кошмар, ако се налага да контролирате система, която е под влияние и контрола на някой друг. Всеки има своите очаквания и егото заслепява част от служителите, които забравят своята позиция в йерархията на училището.
В качеството си на директор Вие трябва първо да осъзнаете, че йерархията я създавате и контролирате Вие. Някой от директорите поемат цялата тежест като изолират всички при вземането на решения. Целта на делегирането на отговорности е не само да се ангажира екипът със самата дейност, но и да освободите част от натоварването, на което ще бъдете подложени, ако изпълнявате всичко сам.

Голяма част от директорите, прехвърлят своите отговорности на технически сътрудници, но и това не е решение, защото ниско квалифициран персонал би затруднил работата, особено ако трябва да се взема експертно решение. Друга част от тях приемат като основна своя задача да съблюдават единствено за дисциплината в учебното заведение, като така гарантирано си създават негативни нагласи сред всички  Голяма част от дитректорите губят ценно време с елементарни задачи, а основни стратегически елементи биват непокрити.

Основния ангажимент на директора трябва бъде насочен към изграждане на стратегии, към разпределение на отговорности и контрол над изпълнението на поставените задачи.

Тук, в качеството си на директор,Вие можете да включите поетапното натоварване на служителите, като тази техника на въздействие, да бъде с цел надграждане знания и умения във Вашите подчинени.

Прилагайки този подход, при който са делегирани права, задължения и отговорности, нивата на стрес ще бъдат занижени, ще имате достатъчно време да генерирате нови идеи и ще можете стратегически да оформите развитието на Вашето училище.

6. Търсят дългосрочни решения на проблемите

Бързото решение рядко е правилното решение. Дългосрочните решения изискват повече време и усилия в началото, но обикновено спестяват време в дългосрочен план. Успешните директори мислят две до три стъпки напред. Те разглеждат малката картина, като елемент от големия пъзел. Те разглеждат ситуацията отвъд конкретното обстоятелство, като се стараят да достигнат до генерални стратегически цели и решаване на глобални задачи.

7. Създават и прилагат проактивни политики

Всяко училище е различно и има свои собствени уникални потребности по отношение на политиката. Политика работи най-добре, когато са раписани задачите, отговорностите и начина на изпълнение. Ако всички процедури и действия  бъдат разписани коректно и правилно, вероятността за грешка и риск се всежда до минимум. Така разписани, те предотвратяват възникването на потенциални проблеми още преди те да са се превърнали в кризисни.
 

Защото искаме да сме полезни, ние от Института по качество в образованието, разработихме няколко свързани с темата обучителни модула, които могат да подобрят ефективността във Вашата работа и да изградят положителна работна среда. Модулите са разработени в няколко направления:

 

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече