Щастието, класната стая и още нещо...

снимка на инж. Калина Христова

 
...или 10 стратегии как да изградим положителна среда в класната стая.
 
Произволна класна стая. Влизаме без предупреждение. Гледката... двама "калпазани", спят по чиновете, други 4 ангажирано са навели глави и "изучават" телефоните си. "Госпожата" говори на 1/3 от учениците, останалите гледат с празен "тюленски" поглед.
 
Как да променим това?
Как да накараме децата да започнат да се интересуват?
Как да привлечем вниманието им?

 
Прилагането на различни подходи е не само необходимост в съвременните условия, но и начин самия учител да усети лична удовлетвореност от работата. Като изтъркано клише звучи, че с помощта на интерактивните подходи можем да пречупим нагласи и материала да бъде усвоен в пъти по - бързо. Всички знаем, че обучението базирано на игра разгръща творческите заложби на ученика и повишава нивата на усвоен материал. Знаем също, че това не може да бъде приложено в "идеалния" вариант. Тези техники на преподаване не просто трябва да се прилагат, а да се подбират подходящите инструменти според класа, групата и индивидуалните възможности на децата.

Изключително важно е как децата разгръщат своята социална и емоционална интелигентност, до каква степен самия учител притежава тази социална и емоционална интелигентност и как се измерват тези постижения в различна среда. Не във всяка дисциплина могат да се приложат едни и същи игрови техники. Днес ще обърнем внимание на някой по - специфични стратегии, с помощта на които можем да повишим нивата усвояемост и създадем положителна учебна среда. Положителната среда или т.н. "Фактор положителна институция"( това е когато създадем среда едно дете да се развива дългосрочно и го подкрепяме да реализира успехи, да създаде устойчивост, самоконтрол, търпение, упоритост), е един от най - важните елементи които повлияват мотивацията на децата.
 
Основният "убиец" на активната класна стая са т.н. спящи звена. Критична маса от незаинтересовани са взели превес сред учащите.
Как да пречупим тези негативни нагласи в класа, е дълга тема и за нея можем да говорим с часове. Именно затова от Институтът създадохме поредица специализирани обучения, които можете да видите в раздел "Обучения".
Всеки говори за иновативни подходи, за техники за мотивация, но преди да разглеждаме иновациите, можем да изпробваме някои стратегии, които се прилагат за изграждане на положителна среда в класове и групи, с преобладаващи рискови звена. Техниките са изпробвани "на терен"и гарантирано оказват сериозно въздйствие върху учениците.
 
1. Учениците са уникални дизайнери
Дайте на учениците възможност да променят дизайна на класната стая или да променят елемент от училищната архитектура. Така те ще изразят своята креативност и ще създадат свой собствен стил в пространството за работа. Всеки клас ще има уникално място, със свой отпечатък върху училищната среда.

2. Втори шанс за губещите
Дайте на децата втори шанс. "И на трето място...", "И на четвърто място... " Както в игрите, учениците трябва да имат право на втори шанс, когато се провалят. Учениците са в състояние да опитат отново, да се учат от грешките си и да успеят. Това като техника премахва напрежението и негативните настроения от неуспеха.

3. Обратните връзки са важни.
Насърчавайте учениците свободното да изразяват мнението си. Обратната връзка е от съществено значение във всяка игра провеждана в класната стая. Учениците работят по групи или в екип, което предполага  създаване на определени негативни нагласи. Идентификацията им става лесна, ако се намери подходящия инструмент.

4. Различни скали за оценка
Буквално, създайте различни от стандартните скали за оценка инструменти, с които ще отчитате нива на постигнати успехи, знания и умения. Примерно бонус точки, талони, може да са попълнени кутийки от колонни таблици
Учениците обичат да виждат напредъка, до къде са стигнали и как са в сравнение с останалите ученици или класове.

5. Предизвикателства
Мотивацията е в основата на работния процес. Представянето на дадена задача като мисия, предизвиква учениците да мислят по креативно и да търсят нестандартни решения на поставените задачи. Така те ще учат по нов, забавен и вълнуващ начин.

6. Гордост от постигнати резултати
Чувството, на удовлетвореност е в основата на бъдещи включвания от страна на учениците в проекти и задачи. Не пропускайте да кажете "Браво!" и "Благодаря."

7. Награди
Използвайте медали, награди, грамоти. Те са осезаем символ на постижение, което е ефективен инструмент стимулиращ учениците да продължат да повишават своите резултати. Това изгражда и среда на доверие, която с невидима мрежа "задържа" децата в клас.

8. Награждавайте и извън класни постижения
Когато учителите уважат успехите на децата постигнати извън класната стая, създават доверие, лично отношение и във всяко едно от децата се изгражда трайно усещане за лична "връзка" с преподавателя. Това се подпомага съвместното желание за успех.

9. Използвайте интелигентни технологии.
Учителят на 21 век вече е свикнал да използва технологии ежедневно. Децата се доверяват по - лесно на хора, които владеят дигиталните мрежи и са в "матрицата"

10. Насочете децата.
Децата високо оценяват моментите, в които получат съвет. Самостоятелното надграждане на знания и умения, може да се постигне ако учителят започне да бъде истински ментор, на който децата да се облегнат, да споделят, от който да получат помощ или адекватен съвет. Това е в основата на изграждането на умения за критично мислене, решаване на проблеми, сътрудничество, творческо мислене и е предпоставка за създаване реална основа за бъдеща реализация.

Ако питате дали съм прилагала написаното по - горе, ще кажа "Да". С изключение на дизайна на стаята (понеже не е позволено да "драскаме" по стените), съм прилагала тези техники и гарантирано работят. Децата ме уважават, знаят, че са оценени справедливо, доверяват ми се, търсят ме когато са нещастни и споделят своите радости. Аз живея заради тях и те го знаят. Когато ги обичаме, те ни обичат в пъти повече. Децата са решението, а не проблема и ние сме длъжни да им дадем шанс да бъдат щастливи и успешни.
 

Защото искаме да сме полезни, ние от Института по качество в образованието, разработихме няколко свързани с темата обучителни модула, които могат да подобрят ефективността във Вашата работа и да изградят положителна работна среда. 

Обученията са с практическа насоченост и имат за цел да изградят в учителите умения за управление на класната стая, да насочат учителите как да изградят социална и емоционална интелигентност в деца и ученици, обхващат иновативние техники за контрол на разнородни групи, методи за пречупване на негативни нагласи, бариерни звена, въздействие над рискова критична маса, техники за изграждане на динамична среда, модели на позитивно възпитание, мотивация.
Всяко обучение е одобрено от МОН и за него се присъждат кредит точки.
 
 

 

За автора

снимка на инж. Калина Христова

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече