Полезно

9 причини да съм учител.

снимка на инж. Калина Христова

Да си учител на тези, които са 100% от бъдещето.... или 9 причини да стана учител.
 
Идва лятната ваканция. Измина една учебна година изпълнена с емоции, смях, сълзи, напрежение, удовлетворение. Преподавах на близо 100 деца от 8, 9 и 10 клас. Всеки край е различен, но този да напусна училището ми създаде усещане за празнота.
 
Умората е факт, а резултатите генерираха усещания, които те карат да бъдеш удовлетворен и още по - отдаден на професията.

Самооценка. Насоки, документи, срокове.

снимка на инж. Калина Христова

Има някои основни моменти при изграждането на документите, свързани с Атестация на образователната институция и предстоящата самооценка.
Каква е процедурата за изготвяне на вътрешен одит (самооценка)?
Като начало изработваме необходимата документация, стартираме процедурите, събираме първоначалните данни по области и критерии, в последствие стартираме вътрешен одит (самооценка).

Преди да разгледаме някои елементи и специфики касаещи вътрешния одит, е необходимо да сме наясно с основните етапи при разработката на документацията:

Щастието, класната стая и още нещо...

снимка на инж. Калина Христова

 
...или 10 стратегии как да изградим положителна среда в класната стая.
 
Произволна класна стая. Влизаме без предупреждение. Гледката... двама "калпазани", спят по чиновете, други 4 ангажирано са навели глави и "изучават" телефоните си. "Госпожата" говори на 1/3 от учениците, останалите гледат с празен "тюленски" поглед.
 
Как да променим това?
Как да накараме децата да започнат да се интересуват?

17 урока, които научих от татко.

снимка на инж. Калина Христова

Лесно се дават съвети. Трудния момент идва, когато на практика трябва да постигнем някакъв баланс, или да вземем някакво решение. Тези дни на мен ми се наложи да взема сложно решение.  Минах през всички етапи на приемане, оценка на риска, оценка на ситуацията... включително и през дисбалансираните емоционални състояние. На всеки етап вземах решение и после се сещах, "Божее, това го знам от татко". Етапите в живота на всеки човек са различни, но в моменти на равносметка, имаме нужда от помощ. Реагираме по различен начин.

10/20/30 или как да презентираме успешно

снимка на инж. Калина Христова

За да можете да се презентирате успешно, известния  Гай Кавазаки прилага техниката 10/20/30 в областта на презентационните умения и персонално работата с PowerPoint. Според него, презентация трябва да има десет слайда, не трае не повече от двадесет минути, и да не съдържа шрифт по-малък от 30 пойнта. Кавазаки казва: "От както аз съм в бизнеса с рискови инвестиции, това правило се прилага за всяко представяне, или за да п

Стратегия за развитие - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Потърсихте съдействие - отговарям. Това е моят вариант на Стратегия за развитие на училището с пояснения и тълкования. Макетирано съдържание. Разработено е на база Методологията на стратегическо планиране, базисни документи по Управление на качеството и Управление на риска. 

Стратегията за развитие е базисен документ (базисен за всички документи, които ще се издават през периода заложен в самата стратегия).

Портфолио на учител - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Защото голяма част от Колегите имат неясноти по вида и начина на представяне в "Портфолиото на учител", предлагаме нашето виждане как би било добре да изглежда то. В материала по- долу са включени и разяснения по всяка една от секциите. 

ПОРТФОЛИО на УЧИТЕЛ
/Приложение към атестационна карта/

1. Общи сведения

Какво да правим при катастрофа

"Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб. Какво да правите в случай на путен инцидент. Съветите са на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

5 характеристики на "палавата" класна

снимка на инж. Калина Христова

Всеки родител се надява, че учителят на неговото дете ще бъде квалифициран, ефективен и вдъхновяващ. Въпреки това, да си учител е професия като всяка друга. Има хора, които работят изключително трудно в класната стая, има и други, които се справят блестящо.

 

Subscribe to RSS - Полезно