Полезно

Аз роботът ...или 30 иновативни начинa да използвате Google в своите часове

снимка на инж. Калина Христова

Свикнахме да виждаме децата да комуникират през Интернет, да учат пак там, да търсят новини. С две думи всички са там и никой даже няма намерение да се върне към стария начин на учене.
Как да внедрим новите технологии в учебна среда?...

Младите хора стоят минимум по 9 часа на ден в Инетрнет - мода или тенденция

снимка на инж. Калина Христова

При направено през 2015г. проучване по качествени показатели от Института по качество в образованието към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", по отношение на приложимостта на Интернет в учебния процес на територията на България, се оформи изключително тревожна картина.

"Как да си върнем радостта от живота ... 5 х 10 урока - Урок 3"

снимка на инж. Калина Христова

Често живеем в агресивна среда и има фактори, които отнемат от нашата положителна енергия. Именно защото искаме да сте щастливи, ние от Института по качество в образованието, направихме проучване сред психолози, кои са причините да бъдем нещастни и как да върнем нашата положителна нагласа. Отговорите систематизирахме в 50 точки. В предните две статии "Как да си върнем радостта от живота ...

"Зелено училище" = Любов = Бъдеще

снимка на инж. Калина Христова

...или как изграждането на зелен кът и градина в училищна среда, подпомага развитието на децата.

Колко е важно за децата да играят и да си взаимодействат с истинските приключения в реална среда? Има ли приложение това в образователния процес? Категорично ДА

8 стъпки по пътя към успеха

снимка на инж. Калина Христова

Защо директорите от нов тип трябва да бъдат освен добри мениджъри и добри психолози? Защо съвременния директор трябва да притежава социална и емоционална интелигентност?

Урок 2 - Как да си върнем радостта от живота ... 5 х 10 урока за щастие

снимка на инж. Калина Христова

Често живеем в агресивна среда и има фактори, които отнемат от нашата положителна енергия. Именно защото искаме да сте щастливи, ние от Института по качество в образованието, направихме проучване сред психолози, кои са причините да бъдем нещастни и как да върнем нашата положителна нагласа. Отговорите систематизирахме в 50 точки. В предната статия "Как да си върнем радостта от живота ...

7 неща, които успешния директор прави различно

снимка на инж. Калина Христова

Един успешен училищен дитектор, прави нещата по различен начин. Както при всяка друга професия и в тази, има отговорни лица, които се отличават с широк диапазон от качества и умения, които ги определят като успешни. Кои са основните елементи, които прилагат тези изключителни стратези:

Страници