Атестация

Правилник за дейността на Комисия по качество

снимка на инж. Калина Христова

Защото напоследък често ме питате "Как трябва да изглежда Правилник за дейността на Комисия по качество?", Ви предлагам един примерен вариант, с уговорката, че за всяка образователна институция той е специфичен и персонално ориентиран към заложени параметри на документацията по качество. Изготвя се според необходимости и възможности. По него могат да се предприемат промени при заложени специфики в Наръчник за самооценка. 

 

Самооценка. Насоки, документи, срокове.

снимка на инж. Калина Христова

Има някои основни моменти при изграждането на документите, свързани с Атестация на образователната институция и предстоящата самооценка.
Каква е процедурата за изготвяне на вътрешен одит (самооценка)?
Като начало изработваме необходимата документация, стартираме процедурите, събираме първоначалните данни по области и критерии, в последствие стартираме вътрешен одит (самооценка).

Преди да разгледаме някои елементи и специфики касаещи вътрешния одит, е необходимо да сме наясно с основните етапи при разработката на документацията:

Атестация и самооценка на образователна институция.

снимка на инж. Калина Христова

Защото последните дни не малка част от колегите се свързаха с мен, по повод въпроси свързани с атестацията, вътрешния одит и предстоящата самооценка, предлагам не само моето виждане, но и това на колегите от Институт по качество в образованието относно тази материя.
 

 

Subscribe to RSS - Атестация