Атестация на учители

Портфолио на учител - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Защото голяма част от Колегите имат неясноти по вида и начина на представяне в "Портфолиото на учител", предлагаме нашето виждане как би било добре да изглежда то. В материала по- долу са включени и разяснения по всяка една от секциите. 

ПОРТФОЛИО на УЧИТЕЛ
/Приложение към атестационна карта/

1. Общи сведения

 

Subscribe to RSS - Атестация на учители