Училище за директори

Стратегия за развитие - 2016

снимка на инж. Калина Христова

Потърсихте съдействие - отговарям. Това е моят вариант на Стратегия за развитие на училището с пояснения и тълкования. Макетирано съдържание. Разработено е на база Методологията на стратегическо планиране, базисни документи по Управление на качеството и Управление на риска. 

Стратегията за развитие е базисен документ (базисен за всички документи, които ще се издават през периода заложен в самата стратегия).

Календар на директора - приложение МОН

КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ​

Промени по силата на Закона за предучилищното и училищното образование
от 01.08.2016 г

7 техники за подобряване на училищната култура

снимка на инж. Калина Христова

Има ли необходимост от налагане на училищната култура като изискване за управление на качеството, или тя трябва да бъде като част от приоритетите на директора, като препоръчителен елемент ?

Какво е училищна култура? ....
Кои са  най-важните фактори за развитието на положителна училищна култура?...

8 стъпки по пътя към успеха

снимка на инж. Калина Христова

Защо директорите от нов тип трябва да бъдат освен добри мениджъри и добри психолози? Защо съвременния директор трябва да притежава социална и емоционална интелигентност?

7 неща, които успешния директор прави различно

снимка на инж. Калина Христова

Един успешен училищен дитектор, прави нещата по различен начин. Както при всяка друга професия и в тази, има отговорни лица, които се отличават с широк диапазон от качества и умения, които ги определят като успешни. Кои са основните елементи, които прилагат тези изключителни стратези:

5 съвета как да бъдете добър и обичан директор

снимка на инж. Калина Христова

През годините на учене, работа и преподаване, съм срещала различни директори. Те успяваха да ме вдъхновят, всеки по свой собствен начин. Бяха различени, но при всеки един имаше правила, очаквания, ситуации и възможности за мен, научавах нови неща, изграждах се като професионалист. Винаги съм се стремяла да науча колкото е възможно повече и да придобия опит. Дойде времето, в което сама да управлявам бизнес. Когато реших, че това не ми е достатъчно потърсих съмишленици, създадохме фондацията и в последствие Институтът.

Попитахме 100 учители... или 9 основни правила, как да бъдете уважаван директор

снимка на инж. Калина Христова

След проведено проучване на Института по качество в образованието сред учители от различни училища, ориентирани към качествата, които трябва да притежават директорите, успяхме да обобщим отговорите в 9 точки:

 

Subscribe to RSS - Училище за директори