Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Обучение с присъждане на квалификационен кредит.

Обща продължителност: 16 часа
Изграждането на имидж е важен за работата на образователната институция със заинтересованите звена и достигане на нива удовлетвореност.
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

 • Модул 1:Техники за изграждане на персонален и институционален имидж. Влияние, фактори, политики;
 • Модул 2:Избор на инструменти за достигане до целеви публики;
 • Модул 3:Основи на положителната комуникация;
 • Модул 4:Техники за изграждане на ефективна комуникационна политика;
 • Модул 5:Техники за популяризация на професията учител;
 • Модул 6:Техники за пречупване на негативни нагласи;
 • Модул 6:Хигиена на взаимоотношенията;
 • Модул 6:Техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
 • Модул 7:Изграждане на среда от последователи;
 • Модул 7:Влияние, фактори, политики;
 • Модул 8:Използване на интернет като начин на комуникация;
 • Модул 8:Влияния върху периферни звена и местна общност;
 • Модул 8:Създаване на канали за обратна връзка.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение, но то ще приключва с издаването на сертификат. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Други обучения свързани със ситемата по качество и инструменти за образователни институции, можете да видите на www.eduset.net