Правила

Календар на директора - приложение МОН

КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ​

Промени по силата на Закона за предучилищното и училищното образование
от 01.08.2016 г

7 неща, които успешния директор прави различно

снимка на инж. Калина Христова

Един успешен училищен дитектор, прави нещата по различен начин. Както при всяка друга професия и в тази, има отговорни лица, които се отличават с широк диапазон от качества и умения, които ги определят като успешни. Кои са основните елементи, които прилагат тези изключителни стратези:

Попитахме 100 учители... или 9 основни правила, как да бъдете уважаван директор

снимка на инж. Калина Христова

След проведено проучване на Института по качество в образованието сред учители от различни училища, ориентирани към качествата, които трябва да притежават директорите, успяхме да обобщим отговорите в 9 точки:

 

Subscribe to RSS - Правила