Полезно

Мерки за обхващане и приобщаване на децата и учениците

  1. Изготвяне на предписание/предложение за помощ в натура /вместо парична помощ/;
  2. Предприемане на конкретни мерки за обща и допълнителна подкрепа;
  3. Предоставяне на информация на кмета на общината за констатирани нарушения с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от ЗПУО;
  4. Предложение до дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в натура вместо парична помощ;
  5. Допълнително обучение по български език на ученици, за които той не е майчин език;
  6. Допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците имат затруднения;

За едно пиленце с куцо краче….

снимка на инж. Калина Христова
Имало едно време …. Така започва всяка приказка и обикновено краят е как принцесата намира принца, как доброто възтържествува.

Напоследък все по – често виждам приказки без край или такива, в които края е съкрушителен за душата. От години се опитвам да мотивирам децата, да боря порочната система и днес, като че ли за първи път се уплаших, колко страшно е в реалния живот. За първи път си дадох сметка, как действително живеят част от децата и колко ставам безсилна, когато видя прекършен човек. 

Правилник за дейността на Комисия по качество

снимка на инж. Калина Христова

Защото напоследък често ме питате "Как трябва да изглежда Правилник за дейността на Комисия по качество?", Ви предлагам един примерен вариант, с уговорката, че за всяка образователна институция той е специфичен и персонално ориентиран към заложени параметри на документацията по качество. Изготвя се според необходимости и възможности. По него могат да се предприемат промени при заложени специфики в Наръчник за самооценка. 

 

9 причини да съм учител.

снимка на инж. Калина Христова

Да си учител на тези, които са 100% от бъдещето.... или 9 причини да стана учител.
 
Идва лятната ваканция. Измина една учебна година изпълнена с емоции, смях, сълзи, напрежение, удовлетворение. Преподавах на близо 100 деца от 8, 9 и 10 клас. Всеки край е различен, но този да напусна училището ми създаде усещане за празнота.
 
Умората е факт, а резултатите генерираха усещания, които те карат да бъдеш удовлетворен и още по - отдаден на професията.

Самооценка. Насоки, документи, срокове.

снимка на инж. Калина Христова

Има някои основни моменти при изграждането на документите, свързани с Атестация на образователната институция и предстоящата самооценка.
Каква е процедурата за изготвяне на вътрешен одит (самооценка)?
Като начало изработваме необходимата документация, стартираме процедурите, събираме първоначалните данни по области и критерии, в последствие стартираме вътрешен одит (самооценка).

Преди да разгледаме някои елементи и специфики касаещи вътрешния одит, е необходимо да сме наясно с основните етапи при разработката на документацията:

Атестация и самооценка на образователна институция.

снимка на инж. Калина Христова

Защото последните дни не малка част от колегите се свързаха с мен, по повод въпроси свързани с атестацията, вътрешния одит и предстоящата самооценка, предлагам не само моето виждане, но и това на колегите от Институт по качество в образованието относно тази материя.
 

Щастието, класната стая и още нещо...

снимка на инж. Калина Христова

 
...или 10 стратегии как да изградим положителна среда в класната стая.
 
Произволна класна стая. Влизаме без предупреждение. Гледката... двама "калпазани", спят по чиновете, други 4 ангажирано са навели глави и "изучават" телефоните си. "Госпожата" говори на 1/3 от учениците, останалите гледат с празен "тюленски" поглед.
 
Как да променим това?
Как да накараме децата да започнат да се интересуват?

17 урока, които научих от татко.

снимка на инж. Калина Христова

Лесно се дават съвети. Трудния момент идва, когато на практика трябва да постигнем някакъв баланс, или да вземем някакво решение. Тези дни на мен ми се наложи да взема сложно решение.  Минах през всички етапи на приемане, оценка на риска, оценка на ситуацията... включително и през дисбалансираните емоционални състояние. На всеки етап вземах решение и после се сещах, "Божее, това го знам от татко". Етапите в живота на всеки човек са различни, но в моменти на равносметка, имаме нужда от помощ. Реагираме по различен начин.

10/20/30 или как да презентираме успешно

снимка на инж. Калина Христова

За да можете да се презентирате успешно, известния  Гай Кавазаки прилага техниката 10/20/30 в областта на презентационните умения и персонално работата с PowerPoint. Според него, презентация трябва да има десет слайда, не трае не повече от двадесет минути, и да не съдържа шрифт по-малък от 30 пойнта. Кавазаки казва: "От както аз съм в бизнеса с рискови инвестиции, това правило се прилага за всяко представяне, или за да п

Страници