Неформалното образование като инструмент за надграждане на знания и умения.

Обучението разглежда техники за прилагане на неформалното образование, характеристики, методи на преподаване, оценка на качеството на неформалното образование, документална обезпеченост, процедури и техники за оценка на постигнатите резултати.

Стандарти по качество в неформалното образование ISO 29990 

Допълнително и в детайли се разглеждат ползите и съвместимостта на формалното и неформалното образование, новите тенденци в развитието на неформалното образование и неформалното образование като инструмент за развитие на интелекта, културата, личностните качества и личностните възможности на човека. 

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.