Социална и емоционална интелигентност - инструменти на съвременния образователен мениджмънт.

Обучението разглежда основните елементи на социалната и емоционалната интелигентност, както и техниките за мотивация и влияние над дадена среда,  методи за въздействие в и извън училищната система. Видове положителни и негативни провокатори и методи за въздействие върху система. Качествена оценка на учебна среда, методи за промяна на убеждения , създаващи бариерни нагласи в ученици, учители и родители.

В детайли се разглеждат мотивацията на учители, ученици, родители , разглеждат се  и новите техниките за изграждане на умения в учениците спомагащи за тяхното социално, емоционално и кариерно израствеане, видовете интелигентности и тяхното усвояване от учениците.

Обучението се подготвя индивидуално в зависимост от необходимостите на учебното заведение.

Практическа насоченост. Към обучението могат да бъдат предвидени допълнителни консултации.